CONTACT US

Address: No. 3, Ziqiang 3rd Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320023, Taiwan

Tel: +886 3 451 8123 

Fax: +886 3 451 3658 

E-mail: info@talusmfg.com